Ibland kan det vara svårt att avgöra om katter leker eller om de faktiskt bråkar på riktigt. Det är vanligt att kattägare misstar bråk från lek och det kan i så fall resultera i att katter far illa. Det finns dock några tecken som du kan leta efter om du är osäker.

I en forskningsartikel publicerad i anrika Nature har forskare observerat katters beteende och sammanställt en lista över vad som kännetecknar ett riktigt bråk istället för en lek. De kom fram till att det går att kategorisera katternas interaktioner i tre nivåer, lekfull, mellanliggande och kamp.

Lekfullhet är när katterna leker med varandra på ett mjukt sätt, medan medling är när leken övergår till situationer som mer påminner om ett bråd. Kamp är den sista kategorin där katterna inte längre leker utan strider mot varandra. De två första kategorierna går in i varandra och kan vara svåra att särskilja – medan kampkategorin är lättare att känna igen.

Här nedan kan du se hur du upptäcker i vilket stadie som katterna är i.

Lär känna deras kroppsspråk

Katter som är i den första eller andra kategorin (lekfullhet och mellanliggande) har oftare ett mer avslappnat kroppsspråk, och deras rörelser kommer att vara flytande och graciösa. De kan också turas om att jaga varandra eller brottas, och de tar vanligtvis pauser från leken för att sköta sig själva. Ju mer de ger och tar desto större är sannolikheten att de leker och inte har gått in kamp.

När katter går in i kamp-läge förändras deras kroppsspråk och det kommer att vara spänt och aggressivt, med uppspända ryggar, utstående päls och spända öron.

Lyssna på ljud

När katter leker kan de göra kvittrande, pratande eller trillande ljud, samt jama och spinna. Dessa är vanligtvis vänliga och avslappnade uttryck. Detta är bra tecken på att katterna inte har gått in i kamp.

Katter som slåss gör mer hårda och skrikande ljud, de kan även morra, väsa och spotta. Denna typ av ljud är vanligtvis aggressiva, vilket tyder på att det inte längre är en lek.

Leta efter tecken på skada

Under lek kan ibland katter klia eller nypa varandra, men de kommer vanligtvis att undvika att orsaka kraftigare skador. När katter bråkar kan de orsaka allvarliga skador, som djupa rivmärken eller bitsår. Om du ser några tecken på skada är det viktigt att separera katterna och söka veterinärvård vid behov.

Miljö och sammanhang spelar roll

Om katterna befinner sig i en bekant miljö, till exempel i hemmet, och de har en historia av att leka tillsammans så är det mer troligt att de leker. Men om katterna istället är ute, eller om de inte känner varandra, är det mer troligt att det är en kamp.

Skulle du känna dig osäker på om dina katter leker eller bråkar är det alltid bättre att vara försiktig och separera dem tills du kan vara säker på att de kommer överens.