Katter anses för de flesta vara reserverade djur, men nu har forskare upptäckt att de har anknytningsstilar som liknar de hos människor. Forskning visar att kattdjur bildar djupa och starka band med sin husse eller matte.

Anknytningsteori utvecklades på 1950-talet och menar att människor tidigt i livet får en av fyra olika stilar av anknytning. Antingen får man en trygg anknytning eller en av tre otrygga: undvikande, ambivalent eller desorganiserad.

AnknytningsstilBeskrivning
Trygg anknytningMår bra och känner sig trygg av att ha en förälder / vårdnadshavare nära.
Otrygg undvikandeVerkar ointresserad av att en förälder / vårdnadshavare är nära.
Otrygg ambivalentÄr klängig och söker sig för mycket till en förälder / vårdnadshavare.
DesorganiseradUppvisar ett motsägelsefullt beteende där de först söker uppmärksamhet för att sedan avvisa den.

Nu visar en studie att de fyra anknytningsstilarna även finns hos katter, vilket kan vara överraskande för de som tror att katter inte bryr sig om oss. I studien kom man fram till att 64 procent av katter hamnade i kategorin trygg anknytning. Ungefär 30 procent var otrygga ambivalenta och resten var mestadels undvikande. Resultaten indikerar att katter har en större flexibilitet och djup i sociala relationer än man tidigare trott.

För att mäta anknytning hos katter inrättade forskare ett neutralt rum som var helt tomt förutom några leksaker. De gav sedan instruktioner till varje ägare att sitta mitt i rummet och ignorera sin kattunge i två minuter. De fick inte söka ögonkontakt eller tala om inte katten klev in i en cirkel som var ritad på golvet. Ägaren fick bara interagera med sitt husdjur om katten kom in i cirkeln. Sedan lämnade ägaren katten ensam i rummet i två minuter för att därefter gå in igen och sätta sig i cirkeln. 

Forskarna testade 79 kattungar och deras ägare och filmade varje test med en kamera. Baserat på hur katten reagerade på ägarens återkomst kunde forskarna tilldela 70 av katterna en anknytningsstil.

Kattungar med en trygg anknytning hälsade på sina ägare och hade en fysisk kontakt med honom eller henne innan de gick vidare för att utforska rummet eller leka med en leksak. Katter med otrygg ambivalenta anknytningsstil satt i sin ägares knä och krävde ständig uppmärksamhet, medan de som hade en otrygga undvikande anknytning gömde sig och undvek fysisk kontakt.

När forskare upprepade experimentet med vuxna katter fann de att en liknande uppdelning i anknytningsstilar, där cirka 25 av 38 katter bildade ett tryggt band. Resultaten indikerar att trygg anknytning sannolikt är en biologisk egenskap som kan ha utvecklats för att förbättra överlevnaden.

Hos människor har psykologer visat att föräldraskap och livserfarenheter kan påverka barnens anknytningsstil till föräldern.

För att testa om anknytningsstilen hos kattungar kan förändras med hjälp av träning, fick 39 av kattungarna träna på socialisering medan 31 övriga fick ingå i en kontrollgrupp som inte tränades.

I sex veckor umgicks kattungarna med andra katter och okända vuxna och lärde sig att sitta eller gå i koppel. Men när alla kattungarna upprepade det ursprungliga experimentet, bytte väldigt få anknytningsstil. Det verkar som om bandet som bildas mellan en människa och en katt är stabil över tid, vilket innebär att de första interaktionerna är avgörande.

Forskarna hoppas att förståelse för hur katter knyter an till människor i slutändan kan hjälpa fler katter att bli adopterade. I synnerhet undersöker de hur skydd eller fosterhemsmiljöer kan påverka katternas anknytningsstilar och vad som kan hjälpa dem att utveckla tryggare anknytningsstilar.